Tinnelva

Fra Tinnoset i nord til Notodden i sør – eller, som man ville sagt i Telemark – fra Tinnsjå til Heddalsvatnet, renner Tinnelva.
Elva er demmet opp en rekke ganger på denne strekningen, for å produsere strøm. Tinnfossen, som er det siste av flere vannfall i elva, var den første som ble byggd ut for å kunne produsere strøm til en papirfabrikken, et tresliperi og etter hvert en karbidfabrikk, som produserte acetylen til fremstilling av PVC.

Videre oppover vassdraget finns Svelgfoss, Grønvollfoss og Årlifoss i tillegg til Tinnoset helt oppe ved Tinnsjøen. Tinnsjøen skal vi ta for oss senere, men det nærmest lukter og smaker, både krigshistorie og Hydro – historie av hele dette området fra Rjukan – ja fra Hardangervidda og hele veien ned Skiensvasdraget. I dag ble det bare en kort sykkeltur langs deler av elva, men planen er at vi skal tilbake hit mange ganger i løpet av Sommeren! Se også innlegget På tur til Rjukan fra November 2019.

Svelgfoss – Lisleherad – Grønvollfoss

Dette har vi hatt lyst til lenge! Reise tilbake til Tinnelva og oppleve naturen i denne, svært berørte, men også svært avsidesliggende og rolige, vassdraget. Det er så lenge siden inngrepene her ble gjort at naturen har på en måte tatt området tilbake….. det fremstår mer som kultur enn industri, fordi om kraftverkene i aller høyeste grad produserer strøm, er oppgraderingene, som må ha blitt gjort og gjøres løpende, lite synlige. Langs Tinnelva er det utrolig koselig, om man kan si det sånn, med den smale veien og jernbanen, som er en lite brukt museumsjernbane, snirkler seg langs elva, og en stadig mer oppgradert bebyggelse. Jeg var her for første gang høsten 1994, da jeg gikk på friluftslivslinja ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø, på elvakanotur, og ble forelsket for livet….😍

Sammendrag fra dagen sykkeltur:

Svelgfoss – Lisleherad – Grønvollfoss