Prolog

Uten at det var planlagt startet Tour de Lier 2021 allerede den 2. april. Siden dagen før er forbundet med historier der sannhetsgehalten ikke er av de høyeste var ikke prologen annonser og det var bare flaks at ruten som viste seg å være selve åpnings etappen på årets utgave av TdL ble tilbakelagt på rett tidspunkt og ble registret av sekretariatet som gyldig deltagelse……

Dog var det en super første etappe i kjente omgivelser og inneholdt både kaffe-rast og sansynligvis Tourens høyeste toppfart på 82 km/t, på vei ned fra Lyngåskrysset mot Lierelva.
Starten gikk på Egge, som seg hør og bør, og endte opp samme sted. Løpa gikk på sykkelsti ned til Lierbyen, tok så en avstikker langs traseen til Drammensbanen mot Reista, for så og brekke av til venstre ved motorveien og snirkle seg igjennom det gamle sykehusområdet hvor Lier sykehus lå tidligere. En rask tur opp mot Lierbygdetun og en kopp kaffe var det tid til, før turen gikk ned forbi Lierbyen ungdomsskole, for så og følge veien opp mot Kiwi ved Lyngåskrysset, og så altså med toppfarts rekord nedover Grøttegata, over Lierelva og tilbake til Egge.

Sammendrag Epilog

Meningen er at årets Tour skal inneholde et større spekter av turer, både med henblikk på etappe-traseer og hvilke fremkomstmiddel som velges….. det eneste kriteriet er at det må være manuelt drevet!

1. etappe

Egge – Lierbyen – Spikkestad – Liertoppen – Tranby – Egge


Første ordinære etappe startet, tradisjonen tro, i traseen til Prologen, ned mot Lierbyen fra Egge, så på gamle Drammensbanen mot Reista, men fortsatte forbi Reistad videre gjennom tunellen ved Gullhaug og fulgte traseen helt til Spikkestad. Ruta tok så til venstre ved Spikkestad og opp i Kjekstadmarka. Løpeleggerne hadde vært noe slumsete med merkingen av traseen, så det ble en liten avstikker oppom en gård med skilting om «gjennomkjøring forbudt!» og lovlydige, som alle deltagere i TdL er, snudde alle og fant inn på riktig spor igjen! Her gikk traseen på en av skiløypene gjennom marka og det var faktisk fortsatt ski føre i denne delen av etappen:

Snøen forårsaket kunn et par tilfeller av å måtte ty til apostlenes hester – før sykkelsete igjen kunne bestiges. Ved andre siden av Kjekstadmarka gikk igjen løype på tør asfalt og nedstigningen mot Egge, forbi Liertoppen og igjennom Tranby gikk som en Lek!

Da var TdL 2021 offisielt igang, vi gleder oss til fortsettelsen!

Sammendrag 1. etappe.

2. etappe

Egge – Lierbyen – Spikkestad – Liertoppen – Tranby – Egge

Siden det var så mye snø i traseen på forrige etappe ble løypa til etappe 2 identisk med den første. Så nesten en måned etter 1. etappe, den 11. mai satte vi i gang igjen på samme løype. Snøen var borte og batteriet på mobilen holdt hele turen denne gangen. Sammendrag kan sees under:

sammendrag 2. etappe

3. etappe

Undersrud – Skimtfjellet – Storsteinsfjell – Undersrud

3. etappe gikk av stabelen 25. mai. Her var det tid for å stille med hund, og jeg var heldig å få låne Saga som medhjelper på denne turen. Gode minner fra utallige turer med Treff kom som en hyggelig kjærtegn inn fra hukommelse.
vi satte i gang å gå på veien oppover mot Skimten, vi kom over et velkjent myrdrag –

Løypa gikk her til venstre mot Skimten over myrene. Etterhvert kom vi inn på stien mot Storsteinsfjell, fulgte så denne opp til Varden.

Vi satte så kursen ned igjen mot Undersrud, og passerte steinkjærringa langs stien.

Vi kom etterhvert inn på samme sti vi fulgte opp og fulgte denne tilbake til utgangspunktet.

Sammendrag 3. etappe

4. etappe

Eggevollen – Garsjø – Lelangen – Glitra – Egga – Eiksetra – Eggevollen.

Dagens etappe gikk fra Eggevollen, opp traseen til lysløypa til Garsjø, vidre rundt vannet forbi Solvang. Så inn på traktorvei ved Grunnvannet opp til Lelangen. Her var det krevende terreng og savnet etter Treff var stort! Ved Lelangen ble det inntatt lunsj i den nye Gapahuken. Så gikk turen videre forbi Lelangplassen, og inn på bedre vei igjen. Etter et stykke går det bratt ned til Glitra og ved Veslesetra tok løype til høyre og fulgte Egga opp til Garsjø igjen. Fra Eiksetra fulgte løypa veien ned til Eggemoen med mål gang og premieutdeling.😊🎖

Sammendrag etappe 4.

5. etappe

Trolldalen – Ulafoss – Fallet – Trolldalen

En liten runde på kjente veier i dag, opp til Ulafoss, bort til Fallet og ned igjen….

Sammendrag etappe 5

6. etappe

Trolldalen – Gjevlekollen – Trolldalen


Omsider er TdL i gang igjen – fraværet av makker har gjort at andre aktiviteter er blitt prioritert. Men nå er en ny junior deltaker på plass og laget er igjen komplett.

Lothar jobber daglig for å fylle tomrommet etter Treff, og er i full gang med å sette seg inn i arbeidsoppgavene! Foreløpig har han er fri rolle, men kan nå være med på etapper av en hvis lengde.

Lothar er klar for tur til Gjevlekollen

Vi skulke forsøke oss på en ny trasse denne gangen, ihvertfall på deler av turen. Vi startet fra parkeringen på Rustanveien og gikk til venstre etter brua over Solbergelva, og fulgte veien oppover det første stykket. I stede for å gå til høyre mot Gjevlekollen ved skiltet 2,8km, gikk vi rett frem. Der er det merket at det går en sti opp til Skjærsvannet. Etter hvert ble stien mer uklar og vi måtte ta orienteringskunnskapene i bruk, så kom vi inn på stien som kommer opp fra Delekant, og var igjen i kjent terreng.

Da vi kom opp på Gjevlekollbua blåste det godt, men i klarværet var utsikten som vanlig fantastisk!

Gjevlekollen

Etter lunsj tok vi den kjente veien på Nord/Øst siden ned igjen til Trolldalen. Lothar og jeg var begge slitne men fornøyde etter 10,2km og tre timer i Liers fantastiske natur!

Sammendrag etappe6

7. etappe

Sjåstad – Glitra – Veslesetra – Gravdal – Lund


Lothar syntes livet som tour-deltagere absolutt ga mersmak og har siden vi var på Gjevlekollen mast om ny etappe. Vi har lenge hatt ønska om at en etappe gikk fra området Vest for Sjåstad over til Glitra og naturværnområdet der, som går fra Høgfoss og ned til Sjåstad, skulle være en del av TdL.

Lothar må ha ringt noen i styret, for før helga fikk jeg telefon fra ledelsen i TdL om at ny etappe på strekningen gikk av stabelen søndag formiddag.

På vei opp Vestsideveien tar man av til venstre ved Sjåstad kirke – følger Sjåstadveien forbi kirken og videre opp mot Sjåstad gård, tar der til venstre inn på Finnemarksveien. Hold til høyre i første kryss og finn en egnet plass til å parkere bilen. Nettop det gjorde vi og tok fatt på stien over til Glitra.

Glitra naturværnområdet

Elva Glitra renner fra Glitrevannet i Finnemarka og ned til Sjåstad i Lierdalen. Naturreservatet omfatter en strekning på om lag 2,5 km fra Høgfoss og ned til bebyggelsen i Kjåkadalen. Berggrunnen er kalkholdig, og det er rike vegetasjonstyper. Det går bilvei langs nordsiden av reservatet inn i Finnemarka, denne er åpen for allmenn ferdsel inn til Vestbråtan.

Værneformål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel skog og områdets naturlige økologiske prosesser. Viktige verdier er fuktig bekkemiljø på kalkrik berggrunn med kalkskog og gammel naturskog rik på død ved. Kløfta er variert, den har et spesielt og sjeldent artsmangfold, og flere truete og sjeldne arter.

Naturfaglig kvalitet

Glitra renner østover i en forholdsvis tran og dyp kløft, det er opp til 100 meter fra bunnen og opp, med flere sidebekker. På tross av at elva har vært regulert og at det enkelte steder har vært hogd ned til elva i nyere tid, er skogen i kløfta i stor grad preget av naturlig dynamikk. Store deler av granskogen er i oppløsningsfase med mye død ved og middels kontinuitet i død ved. Det er mye innslag av edelløvtrær, i hovedsak forholdsvis unge, men noen grove, gamle hasselkratt. En del påviste rødlistearter knyttet til kalkskog, rike løvskoger og død ved.

Etappen skulle gå fra toppen av området og ned mot bebyggelsen, men det skulle vise seg at pga. is og vanskelig forhold måtte etappen legges om opp mot Veslesetra og en runde opp mot Barlindåsen og ned til utgangspunktet. Lothar syntes det var en fornuftig avgjørelse og mente også det var større utsikter til å drive litt jakt på skogens fugler på denne strekningen?!

Utsikt fra Veslesetra opp mot Seteråsen

Vi fulgte så veien opp mot Barlindåsen, kom til enden av veien og fortsatte på sti, tok til venstre for å finne tilbake til bilen, men tok av litt for tidlig, men vi gant igjen stien og bilen omsider.

Sammendrag etappe 7

Epilog

Egge – Ask – Bergfløtt – Eikenga – Landfall – Egge

Siden det er meld snø i natt terminerer det TdL for i år. Vi kommer tilbake med en eller annen form for Tour de Ski når føret tillater det!

Vinteren kommer nå!

Årets TdL gikk fra 2. April og til 29. November, dog ble det kun 9 etapper og det av alle andre grunner enn Korona😁

Men at laget nå er komplementert med et nytt ungt og tursugent tilskudd bør øke antallet etapper neste sesong!

Epilogen foregikk i nærområdet, som er blitt hyppig brukt for å «lære opp» den nye lagspilleren – Lothar – opplæringen har så langt gått etter planen og det lover godt for årene fremover!

vi beklager dårlige bilder i sammendraget denne gangen, forsøket var å skape litt julestemning…

Sammendrag epilog